Facebook Twitter Gplus RSS
BCC Typing Tutor 1.2d

Date: December 05, 2016 - Category: Office & News
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4.32 out of 5)
Loading...

โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ BCC Typing Tutor เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกหัดพิมพ์ดีดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถใช้ฝึกได้ทั้งพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีแบบฝึกให้ฝึกพิมพ์ 25 บทเรียน และโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ BCC Typing Tutorยังสามารถสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาใช้เองได้ ระหว่างฝึกจะมีคำแนะนำและเก็บสถิติการฝึกพิมพ์ให้ดูการพัฒนาการในการฝึกพิมพ์

BCC Typing Tutor 1.2d

##### Program Software Details #####
ผู้ผลิตโปรแกรม: รชต รัตนวสวัต (341Mac.com)
ระบบปฏิบัติการ: Windows 98 / Windows ME / Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด: 1.83 MB
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี: bccttsetup.exe (one2up | mediafire)

##### Change log | Old Versions #####

  • BCC Typing Tutor 1.2c
  • BCC Typing Tutor 1.2


แนะนำโปรแกรมฟรี: ดาวน์โหลด BCC Typing Tutor 1.2d ล่าสุด Full ถาวร ไม่ต้องแจกแคร๊ก/ซีเรียล

ดาวน์โหลดโปรแกรม BurnAware Free 8.2

ดาวน์โหลดโปรแกรม BurnAware Free 8.2

ดาวน์โหลดโปรแกรม Download Accelerator Plus 10.0.5.9

ดาวน์โหลดโปรแกรม Download Accelerator Plus 10.0.5.9

ดาวน์โหลดโปรแกรม MagicDisc 2.7 build 106

ดาวน์โหลดโปรแกรม MagicDisc 2.7 build 106

ดาวน์โหลดโปรแกรม GOM Player 2.3.9.5265

ดาวน์โหลดโปรแกรม GOM Player 2.3.9.5265

ดาวน์โหลดโปรแกรม iTunes 12.4.1 (32/64 bit)

ดาวน์โหลดโปรแกรม iTunes 12.4.1 (32/64 bit)

Short url:
Full url:    

Response 'BCC Typing Tutor 1.2d'

Home » Office & News » BCC Typing Tutor 1.2d
BCC Typing Tutor 1.2d
©2015 DownloadZe+ :